Bessy di C. Croce

  • Femmina
  • LO06131311
  • figlia di Adelchi per Nefertite di C. Croce
  • Deceduta
  • Val Ravanaga
  • -